I Starptautiskā konference "Vides un Sporta Izglītība Ilgtspējīgai Attīstībai"
Vieta: Jūrmala, Baltic Beach Hotel, Jūras iela 23/25, Majori, Jūrmala, LV - 2015, Latvija
Laiks: 18., 19., 20. septembris, 2006. gads

Informācija:
e-pasts: conference@pedas.lv
tel. +371 26538871; fakss: +371 32 23408

Pieteikuma anketa /tiešsaistē/

Pieteikuma anketa /izdrukai, PDF formāts/

Konferences programma /PDF formāts/

Konkurss /PDF formāts/

Konferences REZOLŪCIJA /PDF formāts/

Organizatori:
Vides Izglītības fonds Par sakoptu Latviju
Galvenie partneri:
Sponsori un atbalstītāji:

Baltic Beach Hotel

Friedrich Ebert Fonds
   

Ziemeļu Ministru Padomes birojs Rīgā

Latvijas Zaļā kustība

Latvijas Olimpiskā komiteja

Latvijas Olimpiešu klubs

Valmieras pilsētas dome
       

Dānijas vēstniecība Latvijā

Somijas vēstniecība Latvijā

Norvēģijas vēstniecība Latvijā

Zviedrijas vēstniecība Latvijā

Portāls DELFI

Radio Star FM
Konferences mērķis:

Pievērst uzmanību vides un veselīga dzīvesveida aktualitātēm, īpaši vides un sporta izglītībai.
Apkopot jaunāko informāciju vides, vides izglītības, sporta un sporta izglītības jomās Latvijā un pasaulē. Dalīties pieredzē ar citu Eiropas valstu delegātiem par aktualitātēm.
Konference paredzēta kā ikgadējs notikums Latvijā un Baltijas reģionā, tādā veidā veicinot un popularizējot vides, vides izglītības un sporta izglītības tēmu.
Mēģinājums apvienot vidi ar sportu, ar to domājot fizisko kultūru, veicinās sadarbību starp šīm divām jomām un palīdzēs globālāk izprast vesela cilvēka un tīras vides nepieciešamību jebkurā reģionā un jebkurā kontekstā.
Vides un aktīva dzīvesveida tēmas popularizēšana.
Apkopojot materiālus pēc konferences veidot izglītojošus bukletus, kas noderētu mācību iestādēs kā alternatīvs papildus izglītības materiāls, kā arī izveidot speciālu mājas lapu, kurā būtu iespēja saņemt informāciju par konferenci, dalībvalstīm un gada garumā to papildinot, informāciju par notiekošo pasaulē šajās jomā - vides un sporta izglītība.

Moto: VESELS CILVĒKS TĪRĀ VIDĒ
Projekts Pēdas vadītāja Vita Jaunzeme:

....Neviens īsti nezina, ko nozīmē būt zaļam.
Daži uzskata, ka tas nozīmē - šķirot atkritumus.
Daži, ka tas nozīmē izmantot dabas materiālus.
Daži nedēļas nogalē brauc dabā, ķer zivis un medī.
Dažiem patīk zaļi karogi.

Būt zaļam - tas reizēm ir visai neērti un apgrūtinoši, jo liek atteikties no maldinošiem un vispārpieņemtiem pieņēmumiem, kā arī paaudžu paaudzēs kultivētiem ieradumiem.
Tas nozīmē bez vajadzības nenogriezt un nenozāģēt.
Bez vajadzības nenokaut.
Iemācīties dzīvot bez bailēm no nākotnes, lai šodien neiznīcinātu vērtīgāko.
Sajust kā koks elpo un saudzē mūs un dod mums iespēju dzīvot.
Uzcelsim pieminekli kokam...un ne jau no bleķa, bet iestādot koku.
Sajust sevi kā mazu daļu no kaut kā liela nav viegli, jo tikai liels cilvēks var atļauties sajusties mazs.
Sajust kā dzīvība pulsē katrā zemes saujā. Katrā zāles stiebrā un tauriņa spārnā, katrā putna elpas vilcienā.
Kā Zeme elpo un dod mums visu, lai mēs arī būtu dzīvi.

....Jo nav lielākas vērtības uz pasaules, kā viss, kas ir dzīvs.