jaunumi
talkas
par projektu
olimpiešu klubs
darba grupa
konkurss
fotogalerija
avīze
noslegums
atbalstitaji


Paldies visiem, kas mūs atbalsta!
Aicinām organizācijas atbalstīt mūsu projektu, tādā veidā palīdzot izplatīties idejai par sakoptas vides un pareizas attieksmes nepieciešamību - šodien un tepat Latvijā!
Mūsu rekvizīti: Latvijas Olimpiešu klu bs, Reģ. nr. 40008023637, Elizabetes iela 49, Rīga LV-1010,
Unibankas Rīdzenes nodaļa, kods UNLALV2X, konts Nr. LV36UNLA0002043469281
Tuvāka informācija par reklamēšanās iespējām -
tel. 29909222

Nāc un sakop kādu daļu no Latvijas!