Ceturtdiena, 2022. gada 11. augusts
Vārda diena: Liega, Olga, Zita, Zigita

Piedalies Zaļajā referendumā www.talkas.lv!

 • Noskaidroti Lielās Talkas pagalmu konkursa uzvarētāji!

  15.11.2011

  Ir zināmi Lielās Talkas Pagalmu konkursa 5 pagalmi-uzvarētāji, līdz ar to arhitektūras, ainavarhitektūras, plānošanas, dizaina un būvniecības studenti sadarbībā ar speciālistiem sāk darbu pie pagalmu nākotnes vīziju izstrādes.

  Lielās Talkas Pagalmu konkursa ietvaros tika saņemti 49 pagalmu labiekārtošanas pieteikumi no visas Latvijas, un deviņiem žūrijas locekļiem bija grūti izvēlēties piecus pagalmus uzvarētājus, kuros Lielās Talkas dienā 21.aprīlī tiks uzsākti reāli labiekārtošanas darbi. Pats galvenais nosacījums pieteikumu izvērtēšanā bija paša pagalma iedzīvotāju iniciatīva un gatavība iesaistīties šī projekta realizācijā, viņu vēlme pašiem darīt vidi sev apkārt sakoptu un labiekārtotu.

   

  Lielās Talkas Pagalmu konkursa uzvarētāji ir:

  • Rīgā - Maskavas ielas 170/1, 170/2, Kojusalas ielas 21a un Balvu ielas 9 kopīgais pagalms
  • Kurzemē - Priekules novada Kalētu ciemata Liepu alejas 3 un 3A pagalms
  • Zemgalē -  Jelgavas pilsētas Satiksmes ielas 53 pagalms
  • Latgalē – Ciblas novada Felicianovas ciemata mājas „Atspulgas” pagalms
  • Vidzemē – Madonas novada Madonas pilsētas Gaujas ielas 24, Veidenbauma ielas 16, 18, Rūpniecības ielas 18B, 18C, 18D kopīgais pagalms

  Pagalmu priekšlikumu konkursa pamatuzdevums ir izstrādāt sabiedrībai un dabai tuvu daudzdzīvokļu namu pagalmu vīziju - priekšlikumu, veidojot to individuālu, atbilstošu esošās situācijas analīzei un iedzīvotāju interesēm. Katra pagalma veiksmīgākā priekšlikuma autori, turpinot sadarbību ar pagalmu iedzīvotājiem un konsultējoties ar dažādiem nozaru speciālistiem, attīstīs savu priekšlikumu līdz skaidram projektam, lai kopā ar pagalmu iedzīvotājiem, aktīvistiem un atbalstītājiem realizētu ideju Lielās Talkas dienā 21.aprīlī.

  Lielās Talkas Pagalmu konkurss

  LIELĀS TALKAS organizatori aicina būvmateriālu tirgotājus, ražotājus, kokaudzētavas, bērnu laukumu izgatavotājus u.c. uzņēmumus, kuru produkcija, vai darbība varētu noderēt pie pagalmu labiekārtošanas, atbalstīt šo iniciatīvu, lai kopīgiem spēkiem aizvien vairāk namu pagalmos būtu sakārtota un pieejama vide jebkuram iedzīvotājam. Lai atbalstītu projektu, aicinām rakstīt uz e-pastu talkas@talkas.lv

 • Dabas skola Valmierā!

  30.10.2011

  Sākot ar 2.novembri, darbību Valmierā uzsāks Dabas skola, kurā ikviens varēs papildināt savas zināšanas par dabu un vidi.

  vairāk
 • Lielās Talkas Pagalmu konkursa pieteikumu iesniegšana termiņš ir beidzies!!!

  25.10.2011

  Kopumā ir saņemti 47 pagalmu labiekārtošanas pieteikumi no visas Latvijas – kopumā no 27 pašvaldību iedzīvotājiem.  Visvairāk pieteikumu ir saņemts no Vidzemes, kam seko Zemgale, Rīga, Kurzeme un vismazāk no Latgales.

  47 saņemtie pieteikumi liecina, ka Pagalmu labiekārtošana Lielās Talkas ietvaros kļūst arvien populārāka un iedzīvotāju aktivitāte arvien pieaug, jo pagājušajā gadā tika saņemti 33 pieteikumi.

  Žūrijas komisija iesniegtos pagalmu pieteikumus izvērtēs līdz 31.oktobrim un novembra sākumā būs zināmi tie 5 pagalmi, kuros Lielās Talkas dienā tiks uzsākti reāli sakopšanas darbi.

  Pirms darbu uzsākšanas Talkas organizatori sadarbībā ar piesaistītajiem sponsoriem, atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nozaru ekspertiem izstrādās šiem pagalmiem labiekārtošanas plānus un Lielās Talkas dienā sāks tos arī īstenot.

  Sekojiet līdzi informācijai, kad tiks paziņoti 5 pagalmi uzvarētāji.

 • RTU Zaļās patruļas pētīs vides piesārņojumu 5., 8. un 11. oktobrī

  04.10.2011

  Katru rudeni Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) vides zinātnes bakalaura programmas 1.kursa studenti dodas „Zaļajās patruļās”, kuru uzdevums ir Rīgas zaļo teritoriju (parku, dārzu, mežu, ūdenstilpņu u.c.) apsekošana un piesārņojuma kartēšana. Uzdevuma izpildes laikā tiek izstrādāti priekšlikumi teritoriju sakārtošanai, labiekārtošanai un piesārņojuma novēršanai. Noslēgumā iegūtie rezultāti un izstrādātie priekšlikumi tiek prezentēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Rīgas Domes pārstāvjiem un citām ieinteresētajām personām. Piesārņotās vietas tiek atzīmētas www.pedas.lv interaktīvajā piesārņojuma kartē, kas izveidota sadarbībā ar portālu www.kurtuesi.lv.

  Arī šajā rudenī RTU „Zaļo patruļu” koordinatores, RTU pētnieces un lektores Elīnas Dāces vadībā vides zinātnes studenti dodas patrulēt kādā no Rīgas zaļajām teritorijām.

  vairāk
 • "Kopā mēs varam!"

  29.09.2011

  Nesen noslēdzies „Pēdas LV” Valmieras nodaļas un Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” kopīgi izstrādātais projekts „Kopā mēs varam!”, kas tapis pateicoties Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projekta konkursa „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”  ietvaros.
  Projektā „Kopā mēs varam!” iegādāts nepieciešamais inventārs brīvā laika lietderīgai pavadīšanai un izveidots resursu punkts jauniešiem, radot labvēlīgus apstākļus inovatīvām idejām un radošas personības attīstībai.

  vairāk